Kilder: Sociale forhold - Sociallovgivning


Kilder til Sociallovgivning

1. Uddrag af K. K. Steincke: "Almisser eller Rettigheder. En populær Kritik af vort Forsørgelsesvæsen og Hjælpekassesystemet" (Gyldendal, 1912)

2. Steincke 1920: Fremtidens Forsørgelsesvæsen

3. Folketingets behandling af Steinckes forslag 1930-33